หวยพลังเต่าหับ 16/6/64

หวยซองล็อคพารวย

หวยซองล็อคพารวย

หวยพลังเต่าหับ 16/6/64 เลขเด่นพร้อมจับเข้าคู่งวดนี้

เด่น 7 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

78-87

79-97

17-71

47-74

เด่น 2 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

20-02

25-52

62-26

32-23

บทความเพิ่มเติม