สถานที่ขอหวย วัดธาตุน้อย 2566

สถานที่ขอหวย วัดธาตุน้อย 2566

สถานที่ขอหวย วัดธาตุน้อย 2566 ทุกความเชื่อ นำความศรัทธาสู่เบื้องหน้าทุกคน ขอแล้วมีโชค ขอได้ ไหว้รับ เลขเด็ด ลุ้นโชค รวย

สถานที่ขอหวย วัดธาตุน้อย 2566สถานที่ขอหวย วัดธาตุ น้อย 2566 วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งอยู่ในเขตตำบลหลักช้าง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อ ท่าน คล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้ เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูง ยิ่งรูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และ วัดดังประวัติศาสตร์ ประชาชน ที่เคารพนับถือ ศรัทธา พ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือถึงความ สถานที่ขอหวยภาคใต้ ศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่านมักจะให้พร กับทุกคน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมือง วัดดัง คอน เทพเจ้า แห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอน เสื่อมใส ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง โดยประดิษฐานพระเจดีย์พระสารี ริกธาตุและสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย ในโลง สถานที่ขอหวยแม่นๆ แก้วประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ปัจจุบันสรีระ พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ประดิษฐ์ฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ ณ สถานที่นี้ จึงเป็นเจดีย์อนุสรณ์สถานพ่อท่านคล้ายอีกด้วย สังขาร พ่อท่าน คล้ายซึ่งว่ากันว่าแข็งเป็นหิน ที่ชาวบ้านนับถือและศรัทธาด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้ผู้คนหลั่งไหล เข้ามาสัก สถานที่ขอหวยวัดดัง การบูชากันมากยิ่งขึ้น แวะไปสักการะและขอพรกัน

สถานที่ขอหวยวัดธาตุน้อย 2566  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คอหวยไม่ควรพลาดส่องเลขเด็ด 2566

สถานที่ขอหวย วัดธาตุน้อย 2566

ประวัติ วัดธาตุน้อย

วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งอยู่ใน ตำบลหลักช้าง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งขึ้น วัดพระธาตุน้อย มาโดยความประสงค์ของ พ่อท่านคล้าย หรือ พระครูพิศิษฐ์อรรถการ พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างมากนั่นเอง ซึ่งเหล่า สถานที่ขอพร ศิษย์แลชาวบ้านที่เคารพนับถือท่านนั้น เชื่อถือถึงความ ศักดิ์สิทธิ์ของวาจาท่าน ว่าถ้าท่านพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น โดยท่านมักจะให้พรกับ วัดธาตุน้อย นครศรีธรรมราช ทุกคน เลยได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้าแห่ง วัดดังภาคใต้ แดนใต้ ที่ชาวเมืองคอนเสื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งค่ะ ภายใน วัดธาตุน้อย จะประดิษฐาน วัดธาตุน้อย พระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย ในโลงแก้ว ที่อยู่ในองค์พระเจดีย์ เลยทำให้สถานที่นี่กลายมาเป็นเจดีย์อนุสรณ์สถานของพ่อท่านคล้ายอีกด้วย อีกทั้ง สังขารของพ่อท่านคล้ายนั้น ว่ากันว่าแข็งเป็นหิน เลยทำให้ผู้คนยิ่งหลั่งไหลกันเข้ามาสักการะบูชากันมาก วัดดังแดนใต้ ขึ้นไปอีกค่ะ ถ้าได้เดินเข้าไปในวัด ก็จะเห็นองค์เจดีย์สีขาวที่มีรูปลักษณ์คล้าย วัดดัง นครศรีธรรมราชกับเจดีย์พระบรมธาตุเมืองนคร ซึ่งเป็นต้นแบบของการก่อสร้างเจดีย์ของ วัดธาตุน้อย นั่นเองค่ะ โดยองค์เจดีย์จะตั้งอยู่บนฐานอาคาร 2 ชั้น ชั้นบน สถานที่ขอพร ภาคใต้ สุดภายในองค์เจดีย์จะเป็นที่ประดิษฐานสรีระของพ่อท่านคล้ายในโลงแก้วนี่เอง

วิธีกราบสักการะ ขอพร

สักการะองค์พระแบบพุทธศาสนิกชนทั่วไป การกราบไหว้ สักการะในรูปแบบเหมือนกับการเข้าวัด โดย จุดธูปเทียน พร้อมดอกไม้ มากราบไหว้ขอพระ เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

สถานที่ขอหวย วัดธาตุน้อย 2566

สถานที่ตั้ง วัดธาตุน้อย

ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ จาก : https://travel.trueid.net , www.lekdii.com

บทความเพิ่มเติม