หวย 7 เซียน 1/6/64

หวย-7-เซียน-1-6-64

หวย 7 เซียน 1/6/64 เลขเด่นพร้อมจับเข้าคู่งวดนี้

เด่น 7-8-9 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

471-417-741-714-147-174

481-418-841-814-148-184

71-72-73

81-82-83

91-92-93

เด่น 0-1-2 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

30-31-32

40-41-42

80-81-82

บทความเพิ่มเติม