หวยขุนพันนำโชค 16/6/64

หวยขุนพันนำโชค-16-6-64-2

หวยขุนพันนำโชค 16/6/64 จับเข้าคู่เลขเด่น เลขรองงวดนี้

เด่น 1 รอง 7 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

แนวทางเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่

316-317-318-319

374-375-376-379

แนวทางเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่

14-15-16-17-18-19

74-75-76-77-78-79

บทความเพิ่มเติม