เมนู

หวยขุนพันนำโชค 16/5/64

หวยขุนพันนำโชค-16-5-64

หวยขุนพันนำโชค 16/5/64 จับเข้าคู่เลขเด่น เลขรองงวดนี้

เด่น 1 รอง 8 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

แนวทางเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่

914-915-916-917

314-315-316-317

แนวทางเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่

13-14-15-16-17-18

93-94-95-96-97-98

บทความเพิ่มเติม