สรุปจากสูตรเก็งหวย 1/6/64

สรุปจากสูตรเก็งหวย-1-6-64

สรุปจากสูตรเก็งหวย 1/6/64 แนวทางหวยรัฐบาลงวดนี้

แรงสุด 8 เด่นปานกลาง 0 เด่นรอง 9 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

แนวทางเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่

591-519-915-951

แนวทางเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่

80-81-84-87

02-40-06-07

90-91-94-97

แรงสุด 1 เด่นรอง 7 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

10-12-15-17

70-71-74-79

บทความเพิ่มเติม