เมนู

สถิติหวยออกเดือนมีนาคม

 สถิติหวยออกเดือนมีนาคม สถิติหวย ผลหวยเดือนมีนาคม เลขเด็ด ที่มักออก 1 มีนาคม และ 16 มีนาคม ลองไปดู ผลหวย สถิติหวยเดือนมีนาคม

16 มีนาคม 2563รางวัลที่ 1503446เลขท้าย 2 ตัว77เลขหน้า 3 ตัว726,258
เลขท้าย 3 ตัว661,404
1 มีนาคม 2563รางวัลที่ 1875938เลขท้าย 2 ตัว98เลขหน้า 3 ตัว294,328
เลขท้าย 3 ตัว597,780
16 มีนาคม 2562รางวัลที่ 1724628เลขท้าย 2 ตัว64
เลขหน้า 3 ตัว883,148
เลขท้าย 3 ตัว877,154
1 มีนาคม 2562รางวัลที่ 1345650เลขท้าย 2 ตัว65
เลขหน้า 3 ตัว999,137
เลขท้าย 3 ตัว830,837
16 มีนาคม 2561รางวัลที่ 1218559เลขท้าย 2 ตัว82
เลขหน้า 3 ตัว720,064
เลขท้าย 3 ตัว205,489
2 มีนาคม 2561รางวัลที่ 1759415เลขท้าย 2 ตัว2
เลขหน้า 3 ตัว318,870
เลขท้าย 3 ตัว723,589
16 มีนาคม 2560รางวัลที่ 1273863เลขท้าย 2 ตัว92
เลขหน้า 3 ตัว918,324
เลขท้าย 3 ตัว941,694
1 มีนาคม 2560รางวัลที่ 1978453เลขท้าย 2 ตัว78
เลขหน้า 3 ตัว560,450
เลขท้าย 3 ตัว577,052
16 มีนาคม 2559รางวัลที่ 1134918
เลขท้าย 2 ตัว32
เลขหน้า 3 ตัว877, 855
เลขท้าย 3 ตัว973, 004
1 มีนาคม 2559รางวัลที่ 1439686
เลขท้าย 2 ตัว06
เลขหน้า 3 ตัว530, 426
เลขท้าย 3 ตัว155, 743
16 มีนาคม 2558รางวัลที่ 1048151
เลขท้าย 2 ตัว92
เลขท้าย 3 ตัว339, 622, 623, 757
1 มีนาคม 2558รางวัลที่ 1240237เลขท้าย 2 ตัว34
เลขท้าย 3 ตัว498, 031, 857, 008
บทความเพิ่มเติม
❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …