เมนู

สถานที่ขอหวย วัดป่าภูก้อน 2566

สถานที่ขอหวย วัดป่าภูก้อน 2566 จ. อุดรธานี พลังแห่งความศรัทธา ท่ามกลางขุนเขา

สถานที่ขอหวย วัดป่าภูก้อน 2566
สถานที่ขอหวย วัดป่าภูก้อน 2566 อยากรวย ต้องปักหมุด คำชะโนด (วังนาคินทร์คำชะโนด) – จ.อุดรธานี ดินแดนแห่งพญานาคที่มีตำนานเล่าขานโด่งดัง เชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของพญานาค และเป็นทางเชื่อมต่อเมืองบาดาล ด้านในป่าคำชะโนดจะมีศาลเจ้าปูศรีสุทโธ ​​​ที่คนนิยมเดินทางมาขอเลขเด็ด

วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเขตป่าสงวนแห่งชาตินี้เป็นรอยต่อของจังหวัด อุดรธานี เลย และ หนองคาย เป็นที่ที่อุดมไปด้วยธรรมชาติ มีต้นไม้ ลำธาร สัตว์ป่า และต้นไม้มากมายหลายชนิดด้วยกัน โดยวิหารของ วัดป่าภูก้อน นั้น มีความสวยงามที่สะดุดตาใครต่อหลายคนมากๆ โดยพระวิหารจะมีลักษณะ สถานที่ขอหวยภาคกลาง เป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ มีประตูทางเข้าออก 3 ด้าน ภายในวิหารจะถูกตกแต่งอย่าง งดงามตระการตาเลยทีเดียวค่ะ และแฝงไปด้วยเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้า รอบๆ ผนัง มีภาพพุทธประวัติและภาพทศชาติอยู่ อีกทั้งตกแต่งแบบภาพปั้นนูนต่ำ หล่อด้วยทองแดง ซึ่งเป็นภาพของพระพุทธเจ้าในองค์ชาติทั้ง 10 ชาติ

สถานที่ขอหวยวัดป่าภูก้อน ไหว้พระนอน วัดสวยท่ามกลางหุบเขา พระหินอ่อนสุดอลังการ 2566

สถานที่ขอหวย วัดป่าภูก้อน 2566

ประวัติวัดป่าภูก้อน

เมื่อ พ.ศ. 2527 คุณปิยวรรณและโอฬาร วีรวรรณ พร้อมคณะได้เดินทางมาธุดงค์แถบจังหวัดสกลนครและอุดรธานี ได้เกิดความเลื่อมใสพระป่าจึงได้เข้าช่วยเหลือท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก สำนักสงฆ์บ้านนาคำน้อย วัดป่าภูก้อนอุดรธานี ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จัดตั้งเป็นวัดป่านาคำน้อย และปลูกป่าทดแทนฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมกว่า 750 ไร่ อย่างถูกต้องตามระเบียบของกรมป่าไม้ และได้ทำเรื่องขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม เพื่อสร้างวัดในเนื้อที่ 15 ไร่ จากกรมป่าไม้ จนได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2530 ประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 ภายหลังเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2531 ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดตั้งพุทธอุทยานมีเนื้อที่ 1,000 ไร่ และได้รับขนานนามว่า พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูก้อน วัดป่าภูก้อน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2532 มีพิธีฝังลูกนิมิตและผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 13–14 มกราคม พ.ศ. 2533 อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ ศาลาอุโบสถ 2 ชั้น 1 หลัง ซึ่งเป็นที่ประกอบพิธีสงฆ์ชั้นบนและเป็นที่ฉันชั้นล่าง มีกุฏิพระ 45 หลัง เรือนครัว 1 หลัง เรือนพักฆราวาส 6 หลังถังเก็บน้ำคอนกรีต 20 ถัง และห้องน้ำจำนวนมาก โดยใช้ระบบประปาภูเขา จากฝายเก็บน้ำดินขนาดเล็กที่เป็นแหล่งต้นน้ำซับและน้ำตกในวัด ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุ สถานที่ขอหวยวัดป่าภูก้อน บรรจุในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดิษฐานอยู่หน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ทำด้วยหินอ่อนขาวจาประเทศอิตาลี ความยาว 20 เมตร

บทสวดมนต์บูชาพระนอน วัดป่าภูก้อน พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

วันทามิ อิมัง พุทธะปะฏิมัง อิทัง เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ
อิทัง เม ทานัง นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ ฯ

สถานที่ขอหวย วัดป่าภูก้อน 2566

ที่อยู่วัดป่าภูก้อน

99 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

https://www.supertrips.co.th/ , https://www.stou.ac.th/ , https://www.lekdii.com

บทความเพิ่มเติม
❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …