เมนู

สถานที่ขอหวย วัดธรรมามูล 2566

สถานที่ขอหวย วัดธรรมามูล 2566 วัดศักดิ์สิทธิ์ ไหว้พระใกล้กรุงเทพ วัดดัง ทำบุญ ขอพร

สถานที่ขอหวย วัดธรรมามูล 2566

สถานที่ขอหวย วัดธรรมามูล 2566 วันนี้เราเลยจะมาชี้พิกัดวัดดัง ๆ ที่สายมูทั้งหลายยกไว้ว่าเด่นดัง ขอพรเรื่องอะไรก็เป๊ะปัง มาฝากกัน โดยแบ่งหัวข้อเป็นการขอพรในเรื่องสำคัญทั้งการงาน การเงิน โชคลาภ สุขภาพ ความรัก และอื่น ๆ ไปดูกันเลยจ้า

วัดที่ตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมามูล เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา หวยเด็ด วัดธรรมามูล สันนิษฐานว่าพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงสุโขทัย ทรงสร้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ “หลวงพ่อธรรมจักร” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียง สถานที่ขอหวยภาคกลาง ในแต่ละปีจะมีการจัดงานประเพณีนมัสการปิดทองหลวงพ่อธรรมจักร ในงานมีมหรสพสมโภชตามประเพณีทั่วไป โดยทุกวันแรม 11 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ทางวัดได้จัดให้มีงานประเพณีตักบาตรเทโวอีกด้วย

พาเก็บแต้ม เอาใจสายบุญ สถานที่ขอหวยชื่อดัง วัดธรรมามูล 2566

สถานที่ขอหวย วัดธรรมามูล 2566

ประวัติวัดธรรมามูล

พระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยทรงสร้าง สถานที่ขอหวยวัดธรรมามูล บนเชิงเขาธรรมามูลด้านติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา วัดธรรมามูลวรวิหารเป็นวัดโบราณ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ทองสำริด ชื่อ หลวงพ่อธรรมจักร ปัจจุบันใช้ปูนหุ้มไว้ทั้งองค์ สมัยกรุงศรีอยุธยา มีการบูรณะวัด ประวัติหลวงพ่อธรรมจักร เดิมทีมีพระพุทธรูปลอยน้ำตามแม่น้ำเจ้าพระยาในกาลก่อนพร้อมกัน 3 องค์ ได้แก่ หลวงพ่อโสธร (วัดโสธรวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา) หลวงพ่อวัดบ้านแหลม (วัดบ้านแหลม จ.สมุทรสงคราม) และหลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมามูลชัยนาท ซึ่งมีเพียงองค์เดียวคือ หลวงพ่อธรรมจักรนั้น ที่หยุดลอยอยู่หน้าวัดธรรมามูล จนพระภิกษุและชาวบ้านได้ทำพิธีอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัด ครั้งแรกใช้เชือกพร้อมด้ายสายสิญจน์ ผูกกับพระพุทธรูป แต่ไม่สามารถดึงขึ้นมาได้ วัดธรรมามูล2566 กระทั่งตกเย็นปรากฏเรื่องน่าอัศจรรย์เมื่อมีผู้พบเห็น พระพุทธรูปองค์ที่ลอยน้ำมานั้น กลับประดิษฐานปิดขวางทางเข้าประตูวิหารวัดธรรมามูล

ชาวบ้านจึงเกิดความศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อธรรมจักรเป็นอย่างมาก และได้ร่วมกันต่อเติมพระวิหารขึ้น สถานที่ขอหวย วัดธรรมามูล ในเวลาต่อมาจากคำบอกเล่าเมื่อองค์หลวงพ่อประดิษฐานอยู่ได้ 3 วัน ก็ได้หายไปจากพระวิหาร และกลับมาประดิษฐานดังเดิมโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งมีโคลนและจอกแหนติดเปื้อนมาด้วยชาวบ้านจึงนำโซ่มาผูกไว้ เพื่อไม่ให้หลวงพ่อหายไปอีก หวย วัดธรรมามูล ต่อมามีชายต่างถิ่นล่องแพมาจากทางเหนือ เพื่อตามหาพระพุทธรูป เมื่อมาถึง เลข วัดธรรมามูล จึงได้พระพุทธรูปที่กำลังตามหาอยู่ ขณะนั้นเป็นเวลาพลบค่ำ ชายผู้นั้นจึงได้อาศัยนอนอยู่ที่วัด เพื่อรอเวลาอัญเชิญองค์พลวงพ่อกลับไปประดิษฐาน ณ วัดเดิมในเวลาเช้า แต่กลับฝันว่าหลวงพ่อไม่ขอกลับแต่จะขออยู่ที่ วัดธรรมามูล ครั้นรุ่งเช้าเขาจึงลาท่านสมภารเพื่อเดินทางกลับบ้าน และได้ขอถอดเอา “จักร” ที่ฝ่าพระหัตถ์องค์หลวงพ่อกลับไปด้วย นับแต่นั้นมาหลวงพ่อก็ไม่เคยหายไปไหนอีกเลย เลขเด็ด วัดธรรมามูล ชาวบ้านจึงได้นำโซ่ออกและได้ร่วมกันสร้าง “จักร” ขึ้นมาใหม่ โดยจัดงานสมโภชกันต่อเนื่องทุกปีจนถึงทุกวันนี้

คาถาบูชาองค์พระ

(ตั้งนะโมฯ 3 จบ) อิ สุวา สุ สวา สุ อิ สุ สุวา อิ พุทธ ปิ ติ อิ นชาลีติ ประสิทธิเม นะโม เม สัพพะพุทธานัง อุปปันนานัง มะเหสินัง ตัณหังกะโร มะหาวีโร เมธังกะโร มะหายะโส สะระณังกะโร โลกะหิโต ทีปังกะโร ชุตินธะโร โกณทัญโญ ชะนะปาโมกโข มังคะโล ปุริสาสะโภ สุมะโน สุมะโน ธีโร เรวะโต ระติวัฑฒะโน โสภิโต คุณะสัมปันโน อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม ปะทุโม โลกะปัชโชโต นาระโท วะระสาระถี ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร สุเมโธ อัปปะฏิปุคคะโล สุชาโต สัพพะโลกัคโค ปิยะทัสสี นะราสะโภ อัตถะทัสสี การุณิโก ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท สิทธัตโถ อะสะโม โลเก ติสโส จะ วะทะตัง วะโร ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ วิปัสสี จะ อะนูปะโม สิขี สัพพะหิโต สัตถา เวสสะภู สุขะทายะโก กะกุสันโธ สัตถะวาโห โกนาคะมะโน ระณัญชะโห กัสสะโป สิริสัมปันโน โคตะโม สักยะปุงคะโวติฯ

สถานที่ขอหวย วัดธรรมามูล 2566

ที่อยู่วัดธรรมามูล

ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ จาก : https://www.paiduaykan.com/ , https://cbtthailand.dasta.or.th/ , https://www.lekdii.com

บทความเพิ่มเติม
❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …