สถานที่ขอหวย วัดกลางบางแก้ว 2566

สถานที่ขอหวย วัดกลางบางแก้ว 2566

สถานที่ขอหวย วัดกลางบางแก้ว 2566 เดินทางรับความเป็นสิริมงคล พร้อมยลศิลปะความสวยงาม ทางสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า สวยงามน่าประทับใจ

สถานที่ขอหวย วัดกลางบางแก้ว 2566

สถานที่ขอหวย วัดกลางบางแก้ว 2566 เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา คาดว่าน่าจะสร้างขึ้นในช่วงปลายยุคอู่ทอง และได้รับการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมเรื่อยมา สังเกตได้จากวิหาร พระอุโบสถ และใบเสมาที่มีการบูรณะซ่อมแซมให้ยังคงความงดงาม และดูใหม่แม้จะมีอายุมายาวนานแล้วก็ตาม นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำ วัดกลางบางแก้ว แห่งนี้อีกด้วยค่ะ

สถาปัตยกรรมและศิลปะของ วัดกลางบางแก้วนครปฐม ทั้งวิหาร อุโบสถ และหอไตรต่างตกทอดมาจากสถาปัตยกรรม ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ดั้งเดิม เพียงแต่มีการซ่อมแซมต่อเติมในภายหลังนั่นเองค่ะ ภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ เป็นตัวอย่างของผลงานศิลปะ ที่มาแต่งเติมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ วาดด้วยช่างยอดฝีมือ ทำให้มีลวดลายงดงามประณีตจนหาที่ติไม่ได้ อีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมบนฝาไม้ ที่เก็บรักษาไว้ในหอไตร วาดโดยช่างฝีมือกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยเช่นกัน เดิม หอไตร วัดกลางบางแก้วเคยเป็นสถานที่เก็บพระคัมภีร์และ สมุดข่อยโบราณ แต่ปัจจุบันได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุ เครื่องลางของขลัง พระคัมภีร์ และตำราโบราณต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่มาเยือน และอนุรักษ์วัตถุหายากเหล่านี้ให้คงสภาพไว้ให้ดีที่สุด

สถานที่ขอหวยแม่นๆ วัดกลางบางแก้ว วัดศักดิ์สิทธิ์ ไหว้พระใกล้กรุงเทพ วัดดัง ทำบุญ ขอพร 2566

สถานที่ขอหวย วัดกลางบางแก้ว 2566

ประวัติวัดกลางบางแก้ว

วัดกลางบางแก้วเดิมมีชื่อว่า วัดคงคาราม คนทั่วไปแถบนครชัยศรีมักเรียกว่า วัดกลาง จากหลักฐานที่พบ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายและเจริญรุ่งเรืองในยุครัตนโกสินทร์ตราบจนปัจจุบัน ในอดีต อุโบสถหลังเก่ามีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องพุทธประวัติที่งดงามมาก โดยเฉพาะตอนมารผจญ แต่เกิดเพลิงไหม้เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2541 ทำให้อุโบสถเสียหายหมดทั้งหลัง จากสภาพโบราณวัตถุภายในวัด เป็นต้นว่าอุโบสถ ใบเสมา และวิหาร ตลอดจนพระพุทธรูปหินทรายแดง ซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถ คือ หลวงพ่อโต

ทำให้ทราบว่าวัดกลางบางแก้วนี้ ได้รับการปฏิสังขรณ์ซ่อมสร้างสืบต่อกันเรื่อยมา สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด คือ หอไตร ลักษณะเป็นแบบอาคารทรงไทย ส่วนบนสอบเล็กน้อยเข้าหาแนวกึ่งกลาง ในแนวยาวของผนังด้านทิศใต้สระน้ำ มีขนาดกว้าง 10.4 เมตร ยาว 14 เมตร เห็นได้ชัดว่าเป็นสระที่ขุดขึ้นสำหรับหอไตรโดยเฉพาะผนังทั้งสี่ด้าน ก่ออิฐกรุแน่นหนาโดยรอบ ไม่เหมือนกับบางแห่งที่มีสระน้ำใหญ่ แล้วมีหอไตรตั้งอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสระ แต่สระนี้มีขนาดรับกันพอดีกับหอไตร ภายในหอไตรแต่เดิมเป็นที่เก็บคัมภีร์และสมุดข่อย ตู้ลายรดน้ำจำนวน 5 ตู้ และของเก่าบางอย่างเอาไว้ค่อนข้างหนาแน่นและไม่เป็นระเบียบ ปัจจุบันทางวัดได้นำคัมภีร์สมุดข่อยและข้าวของต่าง ๆ ไปจัดแสดงไว้อย่างเป็นระเบียบ ในพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก สถานที่ขอหวยภาคกลาง ซึ่งเป็นอาคารใหญ่ทางด้านหน้าของหอไตร

คาถาบูชาพระเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว

ตั้งนะโม 3 จบ

โอม พะลังวา ราชะกุมาโรวา ราชะกุมารีวา อัคคะ มะเหสีวา

เทวีวา ราชาวา ราชะเศรษฐีวา สมโณวา พราหมโณวา อิตถีวา

ปุริโสวา พานิชวา มะมัง ทิสวา ปิยายันติ

มณีจินดา อิทธิฤทธิ เชยยะ เชยยะ ลาภะ ลาภะ

สัพพะกัมมา ประสิทธิเม

อะ ระ หัง ภควา นะชาลีติ

มิ อะ อุ สัพพะสิเนหา

จะปูชิตา สัพพะสุขขัง

มหาลาภัง นะ มหาลาภัง ภวันตุเม

สถานที่ขอหวย วัดกลางบางแก้ว 2566

ที่ตั้งวัดกลางบางแก้ว

ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ จาก : https://travel.trueid.net/ , https://th.wikipedia.org/

บทความเพิ่มเติม