เมนู

มหาทักษา 16/6/64

 หวยซองล็อคพารวย

มหาทักษา 16/6/64 จับคู่เลขหนังสือพิมพ์ดัง

เลขเด่นมหาทักษาได้แก่

8 – 9 – 3 – 4 – 0

จับเข้าคู่เลข 3 ตัวได้ดังนี้
893 – 840 – 934
403 – 843 – 904
จับเข้าคู่เลข 2 ตัวได้ดังนี้
89 – 98
83 – 38
84 – 48
80 – 08
93 – 39
94 – 49
90 – 09

บทความเพิ่มเติม